خرید سیلاژ ذرت علوفه ای امسال

خرید سیلاژ ذرت علوفه ای امسال می تواند به تامین خوراک در فصول سرد سال کمک کند. آیا می توان این علوفه را به عنوان بخشی از جیره اصلی به کار برد؟

سیلاژ ذرت بسته بندی

خرید سیلاژ ذرت علوفه ای امسال می تواند به تامین خوراک در فصول سرد سال کمک کند. آیا می توان این علوفه را به عنوان بخشی از جیره اصلی به کار برد؟

    ویژگی سیلاژ خوب

جیره خوب باید بتواند انرژی مورد نیاز دام را تامین کند.

از این دسته می توان به سیلاژ ها اشاره کرد.

سیلاژ ذرت از منابع خوراکی پر انرژی برای دام ها می باشد.

سیلاژ ذرت هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را.

این علوفه نسبت به سایر علوفه ها پروتئین خام کمتری دارد و انرژی هضم پذیر بیشتری دارد.

یک سیلاژ خوب و با کیفیت این ویژگی ها را دارا می باشد :

  •  رنگ زیتونی
  • اسید لاکتیک بالا
  • رطوبت کافی
  • بدون سوختگی و آفتاب زدگی
  • بدون کپک زدگی

به کار گیری انواع جیره های جایگزین می تواند برای کاهش قیمت تمام شده و تنوع بخشی به جیره موثر باشد.

تنوع بخشی به جیره می تواند به خوبی در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی کمک کند.

سیلاژ ذرت براحتـی تـا ۳۰ درصـد یـا نصـف مـاده خشـک خـوراک روزانه گاو شــیری را تأمیــن می‌کند.

تهیــه آن بســیار کم هزینــه اسـت.

به همین دلیل، اســتفاده از ایــن علوفه باعث صرفه جویی بسیار در هزینه های تولید شیر می‌شود.

همچنین سیلاژ  ذرت برای تغذیه گوساله های ۶ تــا ۱۲ ماهه و گاو بسیار مناسب است.

قیمت سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک برای افزودن به جیره مناسب است.

یک سیلاژ خوب و باکیفیت می تواند به عنوان بخشی از جیره دام قرار بگیرد.

قیمت خرید سیلاژ ذرت علوفه ای امسال از بازرگانی کهن تجارت نیکنام